Blog

Celebrations of 550th Parkash Utsav (Birth Anniversary) of Sri Guru Nanak Dev Ji – Nov 2019

Maidenhead Gurdwara had a fantastic Celebrations of 550th Parkash Utsav (Birth Anniversary) of Sri Guru Nanak Dev Ji on Nov 12 and Nov 15-17, 2019

Children Speech, Drama, and celebrations